PDA

Zobacz pełną wersję : Katalog: Architektura od 1989 Dział: Budownictwolucyna
05-01-2007, 10:11
Zbiór: Bibliografia BieszczadówmWydawnictwa od 1989
Katalog: Architektura od 1989
Zbiór: Budownictwo

lucyna
05-01-2007, 10:28
F1 Tytuł: Zamki, dwory i pałace województwa podkarpackiego
Autor: Michałowicz-Kubal Marta
Wydanie
Ilość stron: 380
ISBN: 83-89688-22-0
Wydawnictwo: Arete II

Piękne pod względem edytoskim wydanie. Niestety, znalazłam kilka błędów merytorycznych

lucyna
05-01-2007, 10:31
F1 Kościół w Lutowiskach
Autor: Szewczyk Tadeusz
Wydanie:
Ilość stron: 90
ISBN: 83-86697-40-7
Wydawnictwo: Bieszczadzki Park Narodowy i in
Przedsiębiorstwo: Techgraf
Lutowiska 1996

lucyna
05-01-2007, 10:35
F1 Cerkwie w Bieszczadach
Autor: Krycicki Stanisław
Wydanie III poprawione i poszerzone
Ilość stron: 279
ISBN: 83-89188-39-2
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Rewasz
Pruszków 2005

lucyna
05-01-2007, 10:39
F1 Cerkwie drewniane Karpat Polska i Słowacja
Autor: Michałowscy Magdalena i Artur, Duda Marta
Wydanie
Ilość stron: 336
ISBN: 83-89188-08-2
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Rewasz
Pruszków 2003

lucyna
05-01-2007, 10:41
F1 Tytuł: Park Etnograficzny Przewodnik
Autor: Czajkowski Jerzy
Wydanie
Ilość stron: 84
ISBN: 83-86634-73-1
Wydawnictwo: Muzeum Budownictwa Ludowego w sanoku
Przedsiębiorca: Mitel
Sanok 1999

lucyna
05-01-2007, 10:45
F1: Sanok zabytkowa architektura miasta
Autor: Skowrońska-Wydrzyńska Agata, Skowroński Maciej
Wydanie
Ilość stron: 10
ISBN: 83-919725-2-6
Wydawnictwo: San

lucyna
13-06-2007, 05:21
F7: Kościoły drewniane Karpat Polska i Słowacja
Autor: Michniewscy Artur i Magdalena, Duda Marta, Wyprych Sebastian
Wydanie: II poprawione i rozszerzona
Ilość stron: 285
ISBN: 83-89188-43-0
Wydawnictwo:Oficyna Wydawnicza Rewasz
Pruszków 2006

lucyna
25-06-2007, 07:10
F8: Tytu: Polska z pomysłem 30 propozycji do odkrywania kraju
Autor: Nejrowska Sandra, Białka Marcin
Wydanie: I
Ilość stron: 191
ISBN: 83-89676-20-6
Wydawnictwo: Bezdroża
Kraków 2004

Krajobraz z Rzymem i Bizancjum w tle
Strona: 93-95

lucyna
01-09-2007, 06:03
F 9 Chłopskie wiatraki Podkarpacia
Autor: Olszański Henryk
Wydanie: I
Ilość stron: 100
ISBN: 83-915210-0-1
Wydawnictwo: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Sanok 2003

lucyna
23-09-2007, 05:49
F 10 Cerkwie bieszczadzkie
Autor: Skowroński Maciej, Komski Arkadiusz
Wydanie: II
Ilość stron: 80
ISBN: 83 913147-6-6
Wydawnictwo: Wydawnictwo Fundacja
Nowy Sącz 2001

lucyna
29-09-2007, 06:50
F 11 Tytuł :Drewniana architektura sakralna w Polsce i na Ukrainie Materiały z konferencji naukowej
Redakcja: Polaczek Janusz
Wydanie: I
Ilość stron: 117
ISSN: 0239-6602
Wydawnictwo: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
Przemyśl 2001

Spis treści:
Miejsce budownictwa drewnianego w krajobrazie kulturowym. Zasoby, zagrożenia, kierunki ochrony
Rzymskokatolickie kościoły drewniane w granicach dawnego województwa ruskiego
Ochrona architektury cerkiewnej na terenie Podkarpacia w latach 1980-2000
Tradycje i zapożyczenia w cerkiewnej architekturze zachodnich regionów Ukrainy
Problemy konserwatorsko-budowlane z przeniesieniem kościoła z Bączala Dolnego na teren Parku Etnograficznego w Sanoku
Drewniany kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chłopicach.
Problemy ochrony drewnianych zabytków architektury cerkiewnej w zachodnich regionach Ukrainy oraz nietypowe propozycje jej restauracji i użytkowania
Drewniane cerkwie z murowanym ołtarzem

lucyna
02-10-2007, 06:06
F 12 Pogranicze kultur Drewniane budownictwo sakralne na Podkarpaciu
Tekst: Czuba Mariusz
Wydanie: I
Ilość stron: 61
ISBN: 83-916089-1-3
Wydawnictwo: Libra
Rzeszów 2001

lucyna
21-10-2007, 09:25
F 13 Zabytki sakralne Leska
Autor: Budziak Józef
Wydanie: I
Ilość stron: 58 plus ilustracje
ISBN: 83-85557-00-8
Wydawnictwo: "Rewasz"
Warszawa 1992

lucyna
16-11-2007, 07:05
F 14 Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej
Autor: Brykowski Ryszard
Wydanie:
Ilość stron: 260
Wydawnictwo: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Warszawa 1995

lucyna
19-11-2007, 08:07
F 15 Galicyjskie cmentarze wojenne Przewodnik Beskid Niski i Pogórze
Autor: Frodyma Roman
Wydanie: I
Ilość stron: 151
ISBN: 83-85557-20-2
Wydawnictwo: Rewasz
Warszawa-Pruszków 1995

Co było dalej na wschód?
Strona 139-143

lucyna
19-11-2007, 08:10
F 16 Cmentarze I wojny św. w Galicji Zachodniej
Autor: Duda Oktawian
Wydanie: I
Stron: 608
ISBN: 83-85548-33-5
Wydawnictwo: Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu
Warszawa 1995

lucyna
14-12-2007, 12:20
F 17 Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce
Autor: Burchard Przemysław
Wydanie:
Stron: 270
ISBN: 83-03-00485-9
Wydawnictwo: Sport i Turystyka
Warszawa 1990