PDA

Zobacz pełną wersję : Geografialucyna
25-06-2007, 08:01
Zbiór: Bibliografia Bieszczadów
Katalog: Geografia

lucyna
25-06-2007, 08:05
F1 Tytuł: Geografia regionalna Polski
Autor: Kondracki Jerzy
Wydanie: III uzupełnione
Ilość stron: 440
ISBN: 83-01-13897-1
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 1998

Beskidy Wschodnie (522.1-2)
Strona: 346-350

lucyna
30-06-2007, 12:44
F 2 Tytuł: Płaj wiosna 2006
Autor: pod redakcją Luboński Paweł i in.
Wydanie: I
Ilość stron: 214
Wydawnictwo: "Rewasz"
Warszawa 2006

Tytuł: Źródło Sanu-gdzie jest naprawdę
Autor: Sikora. Z.
Strona: 101-107

wtak
02-07-2007, 12:41
F 2 Tytuł: Płaj wiosna 2006
Autor: pod redakcją Luboński Paweł i in.
Wydanie: I
Ilość stron: 214
Wydawnictwo: "Rewasz"
Warszawa 2006

Tytuł: Źródło Sanu-gdzie jest naprawdę
Autor: Sikora. Z.
Strona: 101-107

Na stronie Towarzystwa Karpackiego jest fragment...

http://karpaccy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=31

lucyna
20-08-2007, 14:22
F 3 Polska Geografia atrakcji turytycznych
Autor: Kruczek Zygmunt
Wydanie: III uzupełnione i poprawnione
Ilość stron: 281
ISBN: 83-915010-6-X
Wydawnictwo: "Proksenia"
Kraków 2005

lucyna
26-10-2007, 08:17
F 4 Połoniny 88 Informator krajoznawczy
Redakcja: Kamińska Anna
Wydanie: I
Stron: 124
ISBN:
Wydawnictwo: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich
Warszawa 1988

Co kryje się we wnętrzu połonin?
Grabowski Jacek

Łupki bitumiczne w Karpatach Fliszowych
Komorowski Wojciech

Trzynasty rok wydania "Bieszczadów"
Krukar Wojciech

fidelli
10-11-2007, 15:05
Rzucam kilka pozycji w szczególny sposób dotyczących polskich Karpat Wschodnich...warto wiedzieć jak to się stało że możemy chodzić po naszych pięknych górach :)

Henkiel A., 1977: Zależność rzeźŸby Karpat zewnętrznych od budowy geologicznej jednostek fliszowych i ich głębokiego podłoża (na przykładzie wschodniej części Karpat polskich). Rozprawa habilitacyjna.UMCS, Lublin, 1-100.

Henkiel A., 1981: O pochodzeniu rzeźŸby polskich Karpat fliszowych (The origin of the relief of the Polish Flysch Carpathians). Annales UMCS, sec. B,XXXII/XXXIII, Lublin, 1–-35.

Henkiel A., 1981: RzeŸźba strukturalna Karpat (Structural relief of the Carpathians Mountains). Annales UMCS, sec. B, XXXII/XXXIII, Lublin, 37-–88.

Henkiel A., 1982: O pochodzeniu kratowej sieci rzecznej Beskidów Wschodnich (On the origin of rectangular river net of the Eastern Beskids). Czas. Geogr. LIII, 1, 19–-27.

Henkiel A., 1998: Mikroregiony geomorfologiczne Bieszczadów polskich (Geomorphological microregions of the Polish Bieszczady Mountains). Annales UMCS, sec. B, LII (1997), Lublin, 133–-146.

lucyna
12-12-2007, 10:33
F 10 Orogeniczno-descensyjny model genetyczny mioceńskich formacji salinarnych regionu karpackiego wschodnich obszarów Centralnej Paratetydy
Autor: Liszowski Jerzy
Wydanie: I
Stron: 101
ISBN:
Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski
Katowice 1989

fidelli
12-12-2007, 20:43
Starkel L., 1965: Evolution of the Upper San Basin during the Neogene [in:] Geomorphological problems of Carpathians, I. Evolution of the relief in Tertiary, Vydavatelstwo Slovenskiej Akademie Vied, Bratislava 1965.

Starkel L., 1972: Karpaty Zewnętrzne, [w:] Klimaszewski M. (red.) 1972: Geomorfologia Polski (Polska Południowa – Góry i Wyżyny). T. I, PWN.

Pękala K., 1997: Rzeźba Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Rocz. Bieszczadzkie, 7.

lucyna
25-12-2007, 07:53
F 14 geografia turystyczna
Autor: Mazur Eugeniusz
Wydanie: I
Stron: 302
ISBN: 83-7241-257-X
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2003

lucyna
25-12-2007, 08:52
F 15 Cudze chwalicie... Wybrane elementy geografii turystyznej Polski Materiał szkoleniowy dla pilotów
Autor: Gordon Andrzej i in.
Wydanie: I
Stron: 321
ISBN: 83-900751-2-1
Wydawnictwo: Departament Rozwoju Turystyki Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki
Warszawa 1994

lucyna
25-12-2007, 10:59
F 16 Karpaty
Autor: Kondracki Jerzy
Wydanie: I
Stron: 271
ISBN: 83-89165-87-2
Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Warszawa 1978

lucyna
26-12-2007, 07:42
F 17 Geografia turystyki Polski
Autor: Lijewski Teofil
Wydanie: I
Stron: 340
ISBN: 83-208-1133-3
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Warszawa 1998

F 18 Geografia turyzmu
Autor: Kowalczyk Andrzej
Wydanie:
Stron: 287
ISBN: 83-01-13047-4
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2000

lucyna
29-12-2007, 11:16
F 19 Skalne zabytki
Autor: Jakubowski Krzysztof
Wydanie: I
Stron: 194
ISBN: 83-214-0248-8
Wydawnictwo: Wydawnictwo Geologiczne
Warszawa 1971

Polecam też
Ochrona przyrody nieożywionej
Autor: Jakubowski Krzysztof
Wydanie: I
Stron: 66
ISBN
Wydawnictwo: Liga Ochrony Przyrody
Warszawa 1970