Podobno nie należy szukać w tym przypadku teorii spiskowych i analogii do Dydiówki...