Pożar budynku AM Lublin w Krywem . Film z 25.09.2018 r.

Nowy link