No jest bunkier, dobrze zachowany, w Baligrodzie koło mostu nad Hoczewką, wszystko się zgadza. Tylko to bunkier kanalizacyjny :twisted:
A pola minowe na Caryńskiej były, jak najbardziej, dokąd było...