Oczywiście, analogii żadnej, szczęściem nikomu nic się nie stało. Reszta w ręku ubezpieczyciela ... pewnie