Za rok pewnie będą stały wiatraki albo szyby wiertnicze.