A tak mnię naszło na Billego Idola...
Można nie oglądać, wystarczy ścieżka audio.

https://www.youtube.com/watch?v=nTZ1sERiztE