Nie jest moim zamiarem rozpalać na nowy dyskusji. Chciałem tylko odnotować fakt, że większość artystów (poetów, pisarzy, reżyserów, malarzy....) była uzależniona czy od alkoholu czy narkotyków czy...