http://www.cerkwie.org/

Opuszczone – Ratowane greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski

Program konferencji naukowej, która odbędzie się 10 października 2013 r. w Auli ASP...