Ksiądz Piotr Bartnik jest od 17 lat proboszczem parafii rzymskokatolickiej w Górzance, w powiecie leskim. Poza tym jest duszpasterzem przewodników turystycznych w Bieszczadach, jako że i sam jest...