Aby dobrze odpowiedzieć, zapytam, ile to jest niedaleko i jakie warunki ma spełniać akwen.
Aby zaspokoić ciekawość, zapytam, co to jest urlop miodowy?