Piękny, pomnikowy okaz dębu w zaniedbanym parku podworskim w Berezce. Stadion powstał w miejscu nieistniejącego dworu.