Tak się składa, że dość często uczestniczę w odchodzeniu wielkich osób z tego świata, i taka jest kolej losu, ale też ważna jest perspektywa, która nas czeka.... Zostaje piękna
pamięć o tych,...