Druga !

Na Arszycy byłam już prawie pod pierwszym wierzchołkiem ale przegoniła nas bardzo gwałtowna burza.
A potem na szosie do Osmołody p. Juszczenko nie chciał nas zabrać na stopa.

Jest to...