Krasija jest "przecięta" stokiem narciarskim, także w czasie zalegania pokrywy śnieżnej łatwo będzie ją zidentyfikować z Tarnicy