Jeśli nie wpłaci zaliczki umowa jest jednostronna - to znaczy wynajmujący ma obowiązek, a rezerwujący może olać i albo przyjedzie, albo nie.
Zaliczka jest gwarancją dla obu stron.