Wszystkiego dobrego WUKA.
Wiele nowych pięknych wierszy w Nowym Roku!