Ukazał się kolejny, bezpłatny numer Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturalnego (wersja elektroniczna wszystkich na stronie:...