... zobligował nas dziś do rozdania wśród użytkowników trzech czerwonych kartek. Krótkich, na 10 dni. Jeżeli proceder będzie kontynuowany to kary będą znacznie bardziej dotkliwe.

Przypominam, że...