Przemierzam codziennie drogę między zamieszkaniem a pracą, pokonując ulice miasta po których przemieszcza się wiele pojazdów
a chodnikami przemieszczają się osoby zmierzające do swego celu.
Wiele...