W 2010 roku przechodziłem koło tego tajemniczego "kombinatu". Tak wygląda z bliższej odległości.

http://s1.bild.me/bilder/110417/2256361W-drodze-na-szlak-graniczny.jpg