http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,23086954,glowa-gen-swierczewskiego-na-parkingu-ipn-w-rzeszowie.html?disableRedirects=true&squid_js=false

Było minęło - pamięci póki co nie skruci.
Dajmy...