Dobre medium może wywołać materializację ducha.8)

Ja tam mu wierzę.