Zanim powiększono park, penetrowałem tę dolinę w 1986 roku. Kawałek za nieistniejącą wsią Potasznia jeszcze jako tako, potem "droga" zawalona była przez wiatrołomy, praktycznie nie do odszukania, nie...