Przykład:

Edward Gross - Wojsko polskie a bandyci z UPA.

"Wojsko Polskie a bandyci z UPA jest odpowiedzią Autora na oszczerstwa, które redaktor Paweł Smoleński kieruje na adres żołnierzy WP...