Czy jest to widok na Makówkę?

Same stawy - Łukowe?