Kołomyja - Werchowyna, g.6:15
Kołomyja - Szybene (z tabliczką Burkut), g.14
Werchowyna - Hryniawa, g.9:40
Werchowyna - Szybene, między 9. a 10.

Są jeszcze kursy z IF do Werchowyny, ale nie...