Znając sytuację z innych parków narodowych na Ukrainie nie ma obaw co do ograniczeń w dostępności.
Po prostu tam tworzy się parki "teoretycznie" czyli coś tworzy się na papierze
i to o czym pisze...