No cóż... tak się zdobywa doświadczenie życiowe. To są pozytywy! Czym więcej doświadczeń tym lepiej. Teraz tylko to utrwal by nie popełnić tego ponownie w przyszłości. Popełnione błędy w logistyce...