<HTML>Czy działa jeszcze schronisko na Starym Łupkowie? Kiedyś mieszkał tam Wojtek z Joanną.</HTML>