Bieszczadzkie lasy dawniej i dziś, z ciekawą prezentacją i zarysem dziejów Nadleśnictwa Berehy do roku 1951 http://www.ustrzykidolne.krosno.lasy...s#.VwN_NJyLTOF