Witajcie kto ma ochotę to proszę o wpłatę swojego 1 % na

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
38-400 Krosno
ul. Powstańców Śląskich 16
tel. 0134325837,0134327116,
e-mail: zk.krosno@psouu.org.pl


Otwórzmy przed nimi życie
Krośnieńskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym działa już 25 lat. Zrzesza około 150 rodzin wychowujących dzieci z upośledzeniem umysłowym. Jest aktywnym partnerem państwa w realizacji jego zobowiązań wobec osób niepełnosprawnych.
Koło prowadzi następujące placówki :
● Ośrodek Wczesnej Interwencji
● Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
● Warsztat Terapii Zajęciowej
● Środowiskowy Dom Samopomocy
● Trening Mieszkalnictwa
Organizujemy turnusy rehabilitacyjne, imprezy integracyjne, prowadzimy wsparcie i poradnictwo dla rodzin, prowadzimy specjalistyczną bibliotekę

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie jest organizacją pożytku publicznego nr KRS 0000039761.
Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r ( Dz.U. Nr 96, pozycja 873 ) możesz przeznaczyć 1% swojego podatku dochodowego na naszą działalność.
Jeżeli chcesz nasz wesprzeć dokonaj wpłaty na adres:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie
38-400 Krosno
ul. Powstańców Śląskich 16
Bank PEKAO SA I O w Krośnie, Numer konta : 18124023111111000038810611

KAŻDA POMOC ZWIĘKSZA NADZIEJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE NA WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH.

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE