5 listopada 2010, o godz. 17.00 w budynku głównym Muzeum Rzemiosła w Krośnie, odbędzie się otwarcie nowej interesującej wystawy: "Łemkowie w historii i kulturze Karpat".

Ekspozycja włączona została w obręb wystawy stałej - nie tylko uzupełniając ją tematycznie, ale prezentując i akcentując ważny rozdział w historii lokalnego rzemiosła, związany z życiem i kulturą dawnej społeczności łemkowskiej. Wystawę można będzie zwiedzać do 7 stycznia. Jej zorganizowanie jest efektem współpracy Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.
Łemkowie, poprzez swoją odrębność, język, religię, zwyczaje, muzykę, stroje stworzyli bogatą kulturę, która nadała im wyrazisty charakter i odróżniła od innych grup etnicznych. Na wystawie będzie można zapoznać się z ich życiem codziennym, kulturą i sztuką. Oprócz tradycyjnych wyrobów rzemieślniczych używanych w gospodarstwie zaprezentowany zostanie strój łemkowski, tradycje wyrobu tkani, hafciarstwo, koronkarstwo czy tradycyjne ozdoby i biżuteria.

Łemkowski folklor cechowała duża różnorodność czego przykładem będzie bardzo bogata twórczość lokalnych gawędziarzy z dominującymi w niej pieśniami lirycznymi, obrzędowymi i historycznymi. Słuchając muzyki łemkowskiej będzie można przeczytać wybrane legendy, baśnie, opowieści historyczne, a także przysłowia, przypowieści, wiersze, przekazywane z ust do ust przez pokolenia. Ważnym elementem w życiu Łemków była również religia. Pomimo wielu dziejowych tragedii, które niejednokrotnie uniemożliwiały praktykowanie w swojej wierze, pozostali oni wierni wschodniemu obrządkowi, nabożeństwom w języku cerkiewnosłowiańskim i "staremu stylowi", czyli kalendarzowi juliańskiemu. Na wystawie zaprezentowane zostaną ikony oraz ornaty zachowane z nieistniejącej już cerkwi w Zyndranowej.

Współcześnie Łemkowie stanowią grupę ludności zróżnicowaną pod względem społecznym, religijnym i narodowym. Kultywują tradycję przodków oraz rozwijają własną kulturę i sztukę.