I jeszcze 3 kolejne:  • Jak budowano zaporę wodną w Myczkowcach. Mała zapora w cieniu wielkiej tamy

  • Sianki (ukr. Сянки) - najdalej wysunięta na południe wieś Polski  • Sianki (ukr. Сянки) - powiat bieszczadzki w okresie okupacji (1939-1945)