Krakowski RDOŚ wydał już postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego schroniska w miejscu dawnej bacówki wzorcowej pod Wierchliczką https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit....alse&cid=17371
Schronisko (jeśli powstanie) ma być umiejscowione tuż obok Brysztańskich Skał, a jedyna istniejąca droga prowadzi przez serce rezerwatu Biała Woda popod Smolegową Skałą. To w zasadzie będzie hotel - mowa o 80-ciu miejscach noclegowych.


Bacówka widziana ze szlaku niebieskiego

To samo dotyczy też drugiego projektu- tym razem schroniska turystyki aktywnej pod Durbaszką
https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit....alse&cid=17156