W dniu 26 lutego 2016 roku decyzją Rady Miejskiej podjęto Uchwałę Nr XVII/216/16 o zatwierdzeniu statutu Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych i powołaniu Izby Regionalnej.

Uroczyste otwarcie Izby Regionalnej
W V dniu Karpackiego Jarmarku Turystycznego przy akompaniamencie Orkiestry Góry św. Małgorzaty wraz z licznie przybyłymi gośćmi nastąpiło otwarcie Izby Regionalnej, należącej strukturalnie do Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych. Izba Regionalna powstała dzięki zaangażowaniu pracowników Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych, współpracy z wieloma instytucjami oraz osobami, które użyczyły swoje zdjęcia, dokumenty i eksponaty. Wielka w tym również zasługa Burmistrza Ustrzyk Dolnych pana Bartosza Romowicza, który wspierał Dyrektora BCTiP w tym wielce ważnym dla Ustrzyk Dolnych przedsięwzięciu.

http://cit.ustrzyki-dolne.pl/index.php/pl/izba-regionalna