Nie ma tu kolokwiów
Ani egzaminów

Nie ma indeksów

Jest klimat bliski jak Kraków
Jest spokój jak nocne spacery

Są sezonowe namioty
Z kuchnią polową

Dym ognia oplatający
Akustyczne dźwięki gitary