Chyba pierwszy raz w historii w regulaminie BdPN został umieszczony zapis o szlakach, na których mogą się odbywać biegi o charakterze górskim.

źródło -> https://www.bdpn.pl/dokumenty/regula.../Regulamin.pdf załącznik nr 17, strona 14(ostatnia)

Skrót:
"[..]
1. Biegi górskie mogą być organizowane jedynie na wybranych fragmentach szlaków pieszych.
2. W czasie organizacji biegów górskich nie mogą zostać naruszone żadne z „Zasad udostępniania Bieszczadzkiego Parku Narodowego do celów edukacyjnych i turystycznych”.
3. Wyznacza się odcinki szlaków:- Wetlina-Jawornik-pasmo graniczne (szlak żółty),- Wetlina-Przełęcz Orłowicza (szlak zielony)-Smerek-Kalnica (szlak czerwony), gdzie biegi górskie mogą się odbywać.[..]"