Bez błądzenia...?? A jak nie zabłądzić - jakieś wskazówki na tą najkrótszą trasę. Jest szlak?