KOMUNIKAT:
Wczoraj w godzinach wieczornych czasu polskiego na stokach szczytu Pliszka doszło do tragicznych wydarzeń.
Podczas ataku szczytowego doszło do tragedii. Prawdopodobnie szczyt został zdobyty przez dwóch wspinaczy.
Jeden z nich prawdopodobnie zszedł na drugą zachodnią stronę grani - jego losy są nieznane, telefon milczy.
Natomiast drugi wspinacz (prawdopodobnie już po zdobyciu szczytu Pliszka) schodząc wschodnią ostrą granią poślizgną się ,
"poleciał" w dół i nie może się samodzielnie poruszać. Kontakt z nim jest bardzo utrudniony.
Ekipa ratowników z bazy wysuniętej wyrusza na pomoc .....