"W Polańczyku Zdroju jest najczystsze powietrze spośród czterech podkarpackich uzdrowisk.
Prowadzone w ubiegłym roku badania nie wykazały przekroczenia norm zanieczyszczenia pyłami lub szkodliwymi gazami w żadnym z czterech ośrodków sanatoryjno-wypoczynkowych.
Warto jednak zwrócić uwagę, że przykładowo emisja szkodliwych substancji powstających najczęściej w wyniku ogrzewania domów w Iwoniczu czy Rymanowie Zdroju jest sześcio-pięciokrotnie wyższa niż w Polańczyku, a w Horyńcu ponad trzykrotnie. Stężenie dwutlenku azotu i siarki nigdzie nie przekraczało norm. Dotyczy to także pyłów PM 10 i PM2,5. Ich średnioroczne stężenie w tych miejscowościach nie przekracza odpowiednio 60 i 85 procent dopuszczalnego poziomu.
Z raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika natomiast, że poziom stężenia benzopirenu powstającego w wyniku spalania nie przekracza dopuszczalnych norm jedynie w Polańczyku."

https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomo...j-w-polanczyku