Zapomniane losy – żyjący potomkowie dawnych mieszkańców Bieszczad
Projekt fotograficzny

Jacek Lidwin, +48 663 184 900
jaceklidwin.esy.es

Przygotowuję publikację fotograficzną poświęconą potomkom dawnych mieszkańców Bieszczad sprzed okresu wysiedleń w latach 1944-1950, zakończonych Akcją Wisła. Ma zawierać ich portrety wykonane w miejscu zamieszkania, oraz dokumentację fotograficzną obecnego stanu miejsc gdzie mieszkali ich przodkowie bądź oni sami przed wysiedleniami, uzupełnioną fotografiami archiwalnymi oraz warstwą tekstową zawierającą informacje o bohaterach publikacji i ich wybrane wspomnienia.

Poszukuję osób gotowych wziąć udział w tym projekcie – potomków wysiedlonych z Bieszczad jak i tych którzy mieszkali w tym rejonie Polski przed wysiedleniami. Zdecydowanych na upublicznienie swojego wizerunku i podzielenie się swoimi wspomnieniami i wiedzą, będących w stanie wskazać miejsca, gdzie znajdowały się domy ich rodzin, skłonnych do udostępnienia pamiątkowych fotografii, jeżeli takowe posiadają. Mieszkających obecnie w Bieszczadach lub poza nimi – w Polsce lub na Ukrainie.

Забуті долі- живі нащадки давніх мешканців Бещадів
Фотографічний проект
Jacek Lidwin, +48 663 184 900, jaceklidwin.esy.es

Готую фотографічну публікацію присвячену нащадкам давніх мешканців Бещадів до періоду переселень в роках 1944-1950, завершених акцією Вісла. Публікація має містити їхні портрети зняті в місці проживання та фотографічну документацію теперішнього стану місць, в яких проживали їхні предки або ж вони самі до переселення, доповнену архівними фотографіями та текстом, який містить інформацію про героїв публікації та їхні вибрані спогади.

Шукаю осіб, які готові приєднатися до цього проекту – нащадків людей, яких переселили з Бещадів та осіб, що проживали на цій території до переселень. Людей, які готові оприлюднити їхнє зображення та поділитися спогадами та знанням, які зможуть назвати місця, де знаходились доми їхніх сімей, які готові дати доступ до сімейних фотографій, якщо в них такі є. Людей, які зараз проживають у Бещадах або поза цією територією – в Польщі або в Україні.