Zwalone umarłe drzewa
Dęby kiedyś żyjące
Domem korników
Dziś się stające

Czarny jodłowy las
Zielone paprocie
Oddają mu cześć
W słabych promieniach