Przeczytane w "Połoninach 88" o Wołosatem:
- Pogrzeb-
Zachował się tu zwyczaj wiezienia ciała zmarłego na saniach, wołami.
W innych miejscowościach gdzie ten zwyczaj jeszcze się zachował/np. w...